;
FYZIO KLINIK

FYZIO KLINIK

je súkromné medicínske centrum, ktoré sa zaoberá liečbou pohybového aparátu nielen z hľadiska klasickej, ale aj z pohľadu alternatívnej stránky medicíny.

fyzioklinik.sk